Telefony
Kontakt


TEL. + 48 14 62 35300 FAX + 48 14 62 35400

dr Tadeusz Rzepecki
PREZES ZARZĄDU - Dyrektor

 

SEKRETARIAT

 

tel: +48 14 62 35 340

telefon.jpg

 

mgr inż. Piotr Frysztak
WICEPREZES ZARZĄDU - Dyrektor ds. Technicznych
mgr Ryszard Kowalczyk
CZŁONEK ZARZĄDU - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr inż Krystyna Szymczak
Główny Księgowy tel: +48 14 62 35 316 

 

 

 

Obsługa Klienta:

 

 

Biuro Obsługi Klienta

Wystawianie faktur i odczyty wodomierzy

+48 14 62 35 386

 

Windykacja należności

 

 

+48 14 62 35 343
+48 14 62 35 341

 

Wymiana wodomierzy

 

+48 14 62 35 392

Dział Techniczny

 

+48 14 62 35 338
+48 14 62 35 337

Dział Zaopatrzenia

 

+48 14 62 35 349
+48 14 62 35 350
+48 14 62 35 384

Dział Inwestycji ISPA

 

+48 14 62 35 337

Zakład Oczyszczalni Ścieków

 

+48 14 62 35 412

Zakład Utrzymania Sieci

+48 14 62 35 390