Kod Nabywcy/Klienta:
Imię:
E-Mail:
Nazwisko:
Kod zabezpieczający:
Wpisz tekst z obrazka celem autoryzacji wysyłki a następnie kliknij przycisk wyślij
Stan wodomierza można podać osobiście w siedzibie firmy: Biuro Obsługi Klienta, ul. Wodna 2
telefonicznie pod numerem: +48 14 62 35 386 lub wysyłając poniższy formularz.
Należy jednak pamiętać, iż Odbiorca może podać stan wodomierza jedynie dwukrotnie z rzędu,
po czym konieczny jest odczyt kontrolny wykonany przez pracownika spółki.
Dołącz plik (opcja):
Uwagi:
W wypadku posiadania więcej niż jednego wodomierza, których wskazania są uwzględniane przy rozliczeniu,
niezbędne jest podanie stanu wszystkich wodomierzy
Data odczytu przekazywana jest automatycznie z chwilą wysłania niniejszego formularza
Wodomierz
Nr fabryczny
Stan
nr 1:
nr 2:
nr 3:
nr 4:
nr 5:
W wypadku posiadania więcej niż 5 wodomierzy prosimy o ponowne przesłanie formularza
lub załączenie (w oknie poniżej) uzupełniającego pliku w formacie EXCEL.
Wzorzec pliku można pobrać w zakładce Strefa klienta/Dokumenty do pobrania "Stany wodomierzy"