Dokumenty do pobrania PDF Drukuj Email
Strefa Klienta

1. Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity – Dz. U. z 2015, poz. 139). 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie zawartej umowy między TW sp. z o.o. w Tarnowie, a Odbiorcą Usług. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki. W przypadku, gdy nieruchomością jest budynek wielolokalowy umowa zwierana jest z właścicielem lub zarządcą nieruchomości. W każdym przypadku umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy


osoby fizyczne:
 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.doc
 • dowód osobisty,
 • akt własności nieruchomości,
 • przy nabyciu nieruchomości ksero aktu notarialnego kupna/sprzedaż
przedsiębiorcy:
 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.doc
 • odpis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców,
 • odpis na nadanie numeru NIP,
 • stosowne pełnomocnictwa,
 • przy nabyciu nieruchomości ksero aktu notarialnego kupna/sprzedaży.
2. Zmiana danych w umowie

W przypadku zmiany danych zawartych w umowie (np. zmiana nazwiska, adresu korespondencyjnego, nazwy firmy, formy organizacyjnej itp.) należy zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Klienta wraz z wypełnionym "wnioskiem o zmianę danych w umowie" (plik do pobrania poniżej lub wypełnić go na miejscu) oraz dokumentem potwierdzającym nowe dane (np. nowy dowód osobisty).


3. Dokumenty do pobrania (załączniki)>>>
Pliki do pobrania:
Download this file (Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf)Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf[001]58 Kb
Download this file (Wniosek o wypowiedzenie umowy o zaopatrzenię w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf)Wniosek o wypowiedzenie umowy o zaopatrzenię w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf[002]39 Kb
Download this file (Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow - budynek)Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow - budynek[003]67 Kb
Download this file (umowa na odprowadzanie ścieków GD-ryczałt.pdf)umowa na odprowadzanie ścieków GD-ryczałt.pdf[01]61 Kb
Download this file (umowa na odprowadzanie ścieków PO-wyłacznie urządzenia pomiarowe.pdf)umowa na odprowadzanie ścieków PO-wyłacznie urządzenia pomiarowe.pdf[03]72 Kb
Download this file (umowa na odprowadzanie ścieków GD.pdf)umowa na odprowadzanie ścieków GD.pdf[04]82 Kb
Download this file (umowa na odprowadzanie ścieków PO.pdf)umowa na odprowadzanie ścieków PO.pdf[05]89 Kb
Download this file (umowa na odprowadzanie ścieków PO-ryczałt.pdf)umowa na odprowadzanie ścieków PO-ryczałt.pdf[05.1]61 Kb
Download this file (umowa odprowadzanie ścieków PO przepływomierz.pdf)umowa odprowadzanie ścieków PO przepływomierz.pdf[05.2]76 Kb
Download this file (umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków GD.pdf)umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków GD.pdf[06]82 Kb
Download this file (umowa o prowadzenie odczytów i rozliczeń podlicznika inne cele PO.pdf)umowa o prowadzenie odczytów i rozliczeń podlicznika inne cele PO.pdf[07]65 Kb
Download this file (umowa w budynku wielolokalowym o prowadzenie odczytów i rozliczen podliczników.p)umowa w budynku wielolokalowym o prowadzenie odczytów i rozliczen podliczników.p[07.1]44 Kb
Download this file (umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków PO.pdf)umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków PO.pdf[08]83 Kb
Download this file (umowa na dostarczanie wody PO.pdf)umowa na dostarczanie wody PO.pdf[08.]67 Kb
Download this file (umowa o dostarczanie wody GD.pdf)umowa o dostarczanie wody GD.pdf[09]72 Kb
Download this file (umowa o prowadzenie odczytów i rozliczeń podliczników na ilość bezpowrotnie zuży)umowa o prowadzenie odczytów i rozliczeń podliczników na ilość bezpowrotnie zuży[10]55 Kb
Download this file (Umowa - oczyszczalnia.pdf)Umowa - oczyszczalnia.pdf[11]45 Kb
Download this file (Ankieta do umowy - oczyszczalnia.doc)Ankieta do umowy - oczyszczalnia.doc[12]41 Kb
Download this file (Oświadczenie o stanie odczytu wodomierza głównego.pdf)Oświadczenie o stanie odczytu wodomierza głównego.pdf[13]56 Kb
Download this file (Oświadczenie w sprawie ustalenia właściwego poziomu ryczałtu dla wielkości odpro)Oświadczenie w sprawie ustalenia właściwego poziomu ryczałtu dla wielkości odpro[14]39 Kb
Download this file (Oświadczenie właściciela nieruchomości najemca.pdf)Oświadczenie właściciela nieruchomości najemca.pdf[15]39 Kb
Download this file (Wniosek o korektę faktury.pdf)Wniosek o korektę faktury.pdf[16]37 Kb
Download this file (Wniosek o wydanie duplikat faktury.pdf)Wniosek o wydanie duplikat faktury.pdf[17]36 Kb
Download this file (Wniosek o zmiane danych w umowie.pdf)Wniosek o zmiane danych w umowie.pdf[18]37 Kb
Download this file (Poglądowy schemat przyłącza wody i zestawu wodomierzowego.pdf)Poglądowy schemat przyłącza wody i zestawu wodomierzowego.pdf[19]354 Kb
Download this file (Opomiarowanie wody bezpowrotnie zużytej.pdf)Opomiarowanie wody bezpowrotnie zużytej.pdf[191]218 Kb
Download this file (Opomiarowanie hydroforu.pdf)Opomiarowanie hydroforu.pdf[20]403 Kb
Download this file (Poglądowy schemat opomiarowania wody stanowiącej równoważność odprowadzanych ści)Opomiarowanie wody z więcej niż jednego źródła[200]527 Kb
Download this file (zlecenie uzg proj bud -wyk.pdf)Zlecenie uzgodnienia projektu budowlano -wykonawczego[201]141 Kb
Download this file (wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.pdf)wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.pdf[202]184 Kb
Download this file (Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia do sieci.pdf)Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia do sieci.pdf[203]181 Kb
Download this file (Stany wodomierzy.xls)Stany wodomierzy[22]58 Kb