Akredytacja dla Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. PDF Drukuj Email
laboratorium - lab-inf

 
Akredytacja dla Laboratorium

 
Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
Akredytacja słuzy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań i kwalifikacji personelu, który je wykonuje. Certyfikat akredytacji wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję jest formalnym uznaniem kompetencji Laboratorium oraz gwarancją rzetelności wykonywanych badań.
 
 
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1350 został przyznany Tarnowskim Wodociągom Sp. z o.o. w dniu 21 sierpnia 2012 r.
Od tamtej pory Laboratorium jest corocznie poddane ocenie PCA w nadzorze, podczas których następują kolejne rozszerzenia przyznanego zakresu  akredytacji o dalsze metody badawcze i parametry oznaczane w wodzie i ściekach.
 
       
 

Zakres akredytacji obejmuje obecnie badania ścieków i wody różnego pochodzenia, w tym:
  
- pobieranie próbek wody i ścieków,
- 24 parametry fizykochemiczne, 11 parametrów mikrobiologicznych i 2 parametry sensoryczne w wodzie,
- 18 parametrów fizykochemicznych w ściekach.
 
 
Badania wykonywane są wg znormalizowanych metodyk badawczych, przyjętych w jednakowej formie w Europie i/lub na świecie. Badania wg każdej z tych metodyk są realizowane przez upoważniony, doświadczony personel z zadowalająca precyzją i niepewnością pomiaru.
 
Kompetencje naszego personelu są systematycznie potwierdzane m.in. poprzez udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości, podczas których wyniki badań uzyskiwane w naszym Laboratorium są porównywalne w stopniu satysfakcjonujący z wynikami kilkudziesięciu innych laboratoriów biorących udział w porównaniu.
 
Rzetelność i wiarygodność wyników analiz gwarantuje również regularna wewnętrzna kontrola jakości badań, nadzór nad stosowanym wyposażeniem, podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących w pracy laboratorium, kontrola zakupów, współpraca z zaufanymi kontrahentami oraz szereg innych działań i narzędzi, które składają się na system zarządzania w Laboratorium.  
 
Polskie Centrum Akredytacji, przyznając certyfikat akredytacji podkreślało mocne strony naszego Laboratorium takie jak doświadczenie i wysokie kompetencje personelu, czy zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa i pracowników w utrzymanie systemu zarządzania oraz w realizowanie polityki jakości firmy. Ze szczególną satysfakcją pragniemy zwrócić uwagę, że zespół auditorów PCA nie wskazał żadnych słabych punktów w funkcjonowaniu Laboratorium.
Pliki do pobrania:
Download this file (polityka jakości.pdf)polityka jakości.pdf[ ]1639 Kb
Download this file (20160902104628068.pdf)Certyfikat akredytacji[ ]474 Kb
Download this file (20160902105107910.pdf)Zakres akredytacji, wydanie 5[ ]2035 Kb